Our website uses cookies.

By continuing to use this site, you are agreeing to its use of cookies. Learn more

I understand

Technical and session cookie information

This policy explains the different types of cookies used by the site and the way in which visitors can control them.
Cookies are used to improve the services we offer you. Some are strictly necessary for site operation, while others allow us to optimise performance and offer a better user experience.

This website uses cookies.

Cookies are small text files generated by websites you visit that retain the session data, which could subsequently be used in the site. This data allows the site to keep your information among its pages and also to analyse the way you interact with the site. Cookies are secure – they can only contain information from the browser, on access to the browser itself or which is included in the requested page. They cannot be transformed into code and cannot be used to access your computer. If a website encrypts the information in the cookie, only that website can read the information.

The data controller is ROMANICA S.N.C. di CAPRIOTTI & C. • Via Castel Maraldo 45 - 41121 Modena - Italy and uses the following cookies:

Session cookies:

These identify the user during their website access session and permit interaction. They are deleted by the system once the session is terminated.

Permanent or analytical cookies:

These are stored on the user's device between browser sessions, allowing the user's site preferences or actions to be stored (in some cases they may apply to multiple websites). These cookies are used both by us and by third parties to perform statistical analysis of browsing, allowing us to see how many users land on our site, which pages are visited or the number of clicks performed on a page of the site. This analysis is used internally and anonymously purely for statistical purposes in order to improve the range of products and services we offer. The information we obtain through cookies is also used to avoid fraud and to improve the security of our website.

We use Google Analytics, a web analysis service supplied by Google, Inc. ("Google"), to analyse the use of our site. Google Analytics uses "cookies", which are text files stored on your computer, to allow the website to analyse how its visitors use the site. The information generated by the cookie on your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored on Google's servers in the United States. Google (independent data controller) uses this information in order to track and examine your use of the website, compile reports on the activities of the website for the website's operators, and provide other services concerning the website's activities and use of the Internet. Google may also transfer this information to third parties where required by law or where said third parties process the above-mentioned information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data in its possession. You may refuse cookies by choosing the corresponding setting in your web browser, but this may prevent you from making use of certain features offered by this website For further information, see the Google privacy policy available at the following address: http://www.google.com/privacypolicy.html

Cookies on our site:

Google Analytics sets the following cookies:

_ga Third-party cookies (Google Analytics*). Used to distinguish users. Expiration Time: 2 years.
_gat Third-party cookies (Google Analytics*) Used to throttle request rate. Expiration Time: 10 minutes.

Our site does not use profiling or advertising cookies:

These are the cookies necessary to create user profiles in order to send advertising messages in line with the preferences demonstrated by the user within the site. According to applicable legislation (EU Directive 2009/136, which amended the "e-Privacy" Directive [2002/58/EC] and the provision of the Italian Data Protection Authority "Simplified Arrangements to Provide Information and Obtain Consent Regarding Cookies – 8 May 2014"), our site is not required to request user consent for technical and analytics cookies, as they are necessary to provide the requested services.

How to check, manage and delete cookies

Most web browsers accept cookies by default, but it is generally possible to modify the browser settings to refuse cookies, disable existing ones or simply be informed when a new cookie is stored on your computer. To set your browser to reject cookies, refer to the instructions provided by the publisher of the browser (usually in the "Help", "Tools" or "Edit" menu). Be aware, however, that rejecting or disabling cookies can cause certain website features to be disabled, too.

Some instructions for disabling cookies

Firefox:

 1. Open Firefox
 2. Press the "Alt" key
 3. In the displayed menu bar at the top of the browser, select the "Tools" menu and then "Options"
 4. Then select the "Privacy" tab
 5. Select "Firefox will: Use custom history settings" in the "History" section. Deselect "Accept cookies from sites" and save changes.

Internet Explorer:

 1. Open Internet Explorer
 2. Click the "Tools" button, then select "Internet Options" from the menu
 3. Select the "Privacy" tab, then move the slider to the level of privacy you wish to set (at the top all cookies are blocked, at the bottom all cookies are allowed)
 4. Then click on OK

Google Chrome:

 1. Open Google Chrome
 2. Click on the "hamburger" icon in the top right of the window
 3. Select "Settings" from the menu, then scroll down and select "Show advanced settings..."
 4. Select "Content settings" under "Privacy"
 5. Select the required settings under "Cookies", then click "Finished" to save changes

Safari:

 1. Open Safari
 2. Choose "Preferences" in the menu bar, then select the "Security" tab in the following dialogue box
 3. You can specify if and when Safari should store cookies from websites in the "Accept cookies" section. For further information, click on the Help button (marked by a question mark)
 4. For more information on the cookies stored on your computer, click on "Show cookies"

DIDAKTIK OCH LÄRARE

 

 

Romanicas kurser är utformade och strukturerade enligt Europarådets moderna riktlinjer för lärande (Council of Europe). Metoderna har definierats av Europas främsta experter inom utbildning av främmande språk och för att stärka studenternas förmåga till kommunikation och stärkt språkbruk, genom hänsyn till elevernas specifika behov.

 

logo consiglio deuropa

Kontinuerlig kontakt mellan lärare och studenter möjliggör en avslappnad, autentisk, flexibel och effektiv inlärning av det italienska språket.

Fonetik, vokabulär och italiensk språkstruktur undervisas däremot på traditionellt maner: under lektioner, och i relation till elevens grammatiska och lexikala utveckling och språkförståelse.

 

Lektionerna hålls enbart på Italienska med motiveringen att det är mycket lätt att följa elevens framsteg och dessutom utveckla elevens kommunikativa förmåga avsevärt mycket fortare.

Undervisningen baseras på/anpassas till elevens språkmognad, enligt följande definition av språkets 5 kunskapsnivåer. För att kunna anpassa undervisningen till varje elev (dela upp eleverna i homogena klasser) förutsätts att eleverna genomgår ett prov (muntligt och skriftligt) vid inskrivning.

- A1 nybörjarnivå

- A2 elementär nivå

- B1 medelnivå

- B2 över medelnivå

- C1/C2 avancerad

Periodvis genomgår eleverna mindre test med syfte att följa upp och monitorera deras utveckling och framsteg, och för att ständigt med hög flexibilitet kunna anpassa undervisningen enligt elevernas specifika behov.

Lärarna ger eleverna uppgifter att slutföra hemma: det är enkelt att memorera språkmönster/strukturer och vokabulär!

 

 

 Vid kursslut får varje elev ett intyg av deltagande men också den uppnådda kunskapsnivån i italienska!

 

utskrift av

intyg

romanica italian language courses metodo consegna certificati

Utbildningsmaterial som föreslås till kurserna genomgår konstant revision och uppdateras enligt elevernas behov med syfte till att stötta eleverna till förbättring av deras kommunikativa förmåga. Specialutformade texter, övningar, artiklar, litterära smakprov, rollspel, hörförståelseövningar med audio/video föreslås för att stimulera elevens motivation och därmed öka dess fulla engagemang och deltagande under lektionerna. Utbildningsmaterialet kommer direkt från Romanica och är inkluderat i kurspriserna.

UPPSKATTNING PÅ MEDELANTAL AV TIMMAR FÖR

ATT UPPNÅ RESPEKTIVE KUNSKAPSNIVÅ I ITALIENSKA,

FRÅN NYBÖRJARNIVÅ 

  

  80 - 120 timmar
160 - 200 timmar
240 - 280 timmar
400 - 500 timmar

A2 - ELEMENTÄR NIVÅ
B1 - MEDELNIVÅ
B2 - ÖVER MEDELNIVÅ
C1/C2 - AVANCERAD

 

Lärare 

 

Romanica CORSI prof Hej! Du kommer att få oss som lärare under din studietid på Romanica. Vi vill kunna försäkra dig om att du kommer få professionella lärare med erfarenhet, seriös och professionell inställning och framförallt stort engagemang! Efter våra akademiska studier har vi alla specialiserat oss inom undervisning av italienska som andraspråk. Vi anser att vårt jobb är både oerhört intressant och kreativt, med möjlighet att få lära känna många människor med från olika delar av världen och berikar fortsatt våra kunskaper såväl professionellt som kulturellt och humanistiskt. Även vi har en gång varit studenter främmande språk utomlands och kan därför förstå dina behov och utmaningar. Det är viktigt för oss att förstå ditt interesse av språket och dina särskilda motiv till att studera italienska. Du kan alltid räkna med oss: vi kommer alltid att vara tillgängliga att svara på dina frågor och vi kommer göra vårt yttersta för att tillsammans med dig nå dina mål med studierna!

 

romanica italian language courses metodo elenar

romanica italian language course metodo elenap romanica italian language courses metodo lindat romanica italian language course metodo eleonoras romanica italian language courses metodo annac romanica italian language courses metodo carloc

Elena 

Rametta

 

Laurea in Lingue e Culture Europee 

Università di Modena e Reggio Emilia

 

Certificazione DITALS II 

Università per Stranieri di Siena

 

undervisande lärare 

utbildare i DITALS

Elena

Panini

 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere

Università di Bologna

 

Certificazione DITALS II 

Università per Stranieri di Siena

 

undervisande

lärare

utbildare i DITALS

Linda

Tempesta

 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere

Università di Bologna

 

Certificazione DITALS II 

Università per Stranieri di Siena

 

undervisande lärare

utbildare i DITALS 

Eleonora

Sanguedolce 

 

Laurea in Traduzione e Interpretariato

Università di Catania

 

Certificazione DITALS II

Università per Stranieri di Siena

 

undervisande lärare 

Anna

Calciolari

 

Laurea in

Discipline

dell'Arte

Università di Bologna 

 

Certificazione CEDILS

Università Ca' Foscari di Venezia

 

undervisande lärare 

Carlo

Crotti

 

Laurea in

Letterature Comparate

Università di

Bologna

 

Certificazione

DITALS II

Università per Stranieri di Siena

 

undervisande

lärare