Our website uses cookies.

By continuing to use this site, you are agreeing to its use of cookies. Learn more

I understand

Technical and session cookie information

This policy explains the different types of cookies used by the site and the way in which visitors can control them.
Cookies are used to improve the services we offer you. Some are strictly necessary for site operation, while others allow us to optimise performance and offer a better user experience.

This website uses cookies.

Cookies are small text files generated by websites you visit that retain the session data, which could subsequently be used in the site. This data allows the site to keep your information among its pages and also to analyse the way you interact with the site. Cookies are secure – they can only contain information from the browser, on access to the browser itself or which is included in the requested page. They cannot be transformed into code and cannot be used to access your computer. If a website encrypts the information in the cookie, only that website can read the information.

The data controller is ROMANICA S.N.C. di CAPRIOTTI & C. • Via Castel Maraldo 45 - 41121 Modena - Italy and uses the following cookies:

Session cookies:

These identify the user during their website access session and permit interaction. They are deleted by the system once the session is terminated.

Permanent or analytical cookies:

These are stored on the user's device between browser sessions, allowing the user's site preferences or actions to be stored (in some cases they may apply to multiple websites). These cookies are used both by us and by third parties to perform statistical analysis of browsing, allowing us to see how many users land on our site, which pages are visited or the number of clicks performed on a page of the site. This analysis is used internally and anonymously purely for statistical purposes in order to improve the range of products and services we offer. The information we obtain through cookies is also used to avoid fraud and to improve the security of our website.

We use Google Analytics, a web analysis service supplied by Google, Inc. ("Google"), to analyse the use of our site. Google Analytics uses "cookies", which are text files stored on your computer, to allow the website to analyse how its visitors use the site. The information generated by the cookie on your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored on Google's servers in the United States. Google (independent data controller) uses this information in order to track and examine your use of the website, compile reports on the activities of the website for the website's operators, and provide other services concerning the website's activities and use of the Internet. Google may also transfer this information to third parties where required by law or where said third parties process the above-mentioned information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data in its possession. You may refuse cookies by choosing the corresponding setting in your web browser, but this may prevent you from making use of certain features offered by this website For further information, see the Google privacy policy available at the following address: http://www.google.com/privacypolicy.html

Cookies on our site:

Google Analytics sets the following cookies:

_ga Third-party cookies (Google Analytics*). Used to distinguish users. Expiration Time: 2 years.
_gat Third-party cookies (Google Analytics*) Used to throttle request rate. Expiration Time: 10 minutes.

Our site does not use profiling or advertising cookies:

These are the cookies necessary to create user profiles in order to send advertising messages in line with the preferences demonstrated by the user within the site. According to applicable legislation (EU Directive 2009/136, which amended the "e-Privacy" Directive [2002/58/EC] and the provision of the Italian Data Protection Authority "Simplified Arrangements to Provide Information and Obtain Consent Regarding Cookies – 8 May 2014"), our site is not required to request user consent for technical and analytics cookies, as they are necessary to provide the requested services.

How to check, manage and delete cookies

Most web browsers accept cookies by default, but it is generally possible to modify the browser settings to refuse cookies, disable existing ones or simply be informed when a new cookie is stored on your computer. To set your browser to reject cookies, refer to the instructions provided by the publisher of the browser (usually in the "Help", "Tools" or "Edit" menu). Be aware, however, that rejecting or disabling cookies can cause certain website features to be disabled, too.

Some instructions for disabling cookies

Firefox:

 1. Open Firefox
 2. Press the "Alt" key
 3. In the displayed menu bar at the top of the browser, select the "Tools" menu and then "Options"
 4. Then select the "Privacy" tab
 5. Select "Firefox will: Use custom history settings" in the "History" section. Deselect "Accept cookies from sites" and save changes.

Internet Explorer:

 1. Open Internet Explorer
 2. Click the "Tools" button, then select "Internet Options" from the menu
 3. Select the "Privacy" tab, then move the slider to the level of privacy you wish to set (at the top all cookies are blocked, at the bottom all cookies are allowed)
 4. Then click on OK

Google Chrome:

 1. Open Google Chrome
 2. Click on the "hamburger" icon in the top right of the window
 3. Select "Settings" from the menu, then scroll down and select "Show advanced settings..."
 4. Select "Content settings" under "Privacy"
 5. Select the required settings under "Cookies", then click "Finished" to save changes

Safari:

 1. Open Safari
 2. Choose "Preferences" in the menu bar, then select the "Security" tab in the following dialogue box
 3. You can specify if and when Safari should store cookies from websites in the "Accept cookies" section. For further information, click on the Help button (marked by a question mark)
 4. For more information on the cookies stored on your computer, click on "Show cookies"

Villkor

1. Vid avbokning kommer beloppet för inskrivning/förbetalning att returneras (förutom 50€ i administrationskostnad) enbart om avbokningen kommuniceras minst 15 dagar innan kursstart. Beloppet för förbetalning ligger dessutom kvar och kan utnyttjas av studenten inom 12 månader. Efter 12månader sker ingen återbetalning.

2. Betalning av kursavgift måste utföras i skolans reception, inte senare än dag två från kursstart.

3. Studenter som påbörjar kursen vid ett senare datum än kursstart, pga låg närvaro på lektionerna eller väljer att avbryta kursen innan dess definierade kursslut har inte rätt till återbetalning.

4. Lektioner hålls under vardagar (måndag-fredag) och skolan är stängd under officiella italienska högtidsdagar (se respektive italienskt kalenderår)

5. För intensivkurser i grupp, i det fall antalet deltagande studenter studentantalet är mindre än 3, reduceras lektionerna till 2h/dag istället för 4h/dag.

6. För semi-intensivkurser i grupp, i det fall antalet deltagande studenter studentantalet är mindre än 3, reduceras lektionerna till 1h/dag istället för 2h/dag.

7. Individuella lektioner eller lektioner i mindre grupp kan ställas in om detta kommuniceras med minst 24h varsel, om inte räknas lektionen som genomförd och full lektionsavgift tas.

8. Tjänsten för boendebokningar är avsedd enbart för skolans studenter och begränsas till kursperioden. Betalning av boende måste utföras i skolans reception, inte senare än dag två från kursstart.

9. Boendet är tillgängligt för studenterna en dag innan kursstart och en dag efter kursslut. Det är dock möjligt att finna undantagslösningar för att underlätta er ankomst/avfärd. Vid det tillfälle en bokning har genomförts kan däremot inga prisreduceringar göras (vid eventuell försening eller tidigarelagd avfärd)

10. Möjlighet till boende är begränsat till studenter som följer nedanstående kursformer:

- intensivkurs i grupp, 20 lektioner/veckan

- semi-intensivkurs i grupp, 10 lektioner/veckan + 2 individuella lektioner/veckan

- individuella lektioner (minst 5 lektioner/veckan)

- lektioner 2ggr i veckan + 3 timmars individuella lektioner/veckan

 

 

BESTÄMELSER OCH VILLKOR FÖR ELEVER SOM VILL ANSÖKA OM STUDIEVISUM

Romanica är erkänd av italienska utbildningsdepartementet (Ministero Italiano della Pubblica Istruzione) som skola för italienska för elever med utländsk härkomst, vilket innebär att en inskrivning på Romanicas kurser ger möjlighet till ansökan om studievisum i Italien som överskrider 3 månader.

Eleverna som ansöker tillstånd måste betala det totala kursbeloppet i förväg. Romanica ansvarar för att skicka efterfrågade dokument (inskrivningsintyg och intyg om skolans verksamhet) överlämnande av visumet, förutsatt att allt är förbetalt.

Eftersom varje lands ambassad (trots samarbete med utrikesdepartementet) har egna direktiv och bestämmelser enligt respektive lands lagar angående utlämnande av studievisum, ber vi dig som ansökande att ta kontakt direkt med italiensk ambassad eller konsulat i ditt land för att bekräfta att du har erhållit tillräcklig kunskap om ansökan och vet vilket information som krävs för att sedan erhålla visumet.

Romanica ansvarar för att skicka ovan nämnda dokument till eleven, men det ligger på den ansökandes ansvar att informera sig om ansökningsprocessen vid italienska ambassaden/konsult i sitt land.

Handläggningstid för överlämnande av visumet beror på varje lands ambassad, ansökande är skyldig att underhålla oss om sitt hemlands procedur och tidsramar i förväg. Studenten kan inte återbetalas/återupptå förlorade lektioner i det fall då visumet lämnas ut efter kursstart. Gällande datum är de som definierats vid formell inskrivning.

 

SKICKA IN DOKUMENT VID ANSÖKNING AV VISUM

Parallellt som kursbetalning utförs kan Romanica börja förbereda ovan nämnda nödvändiga dokument. Dokumenten hämtas endera ut av eleven själv vid skolan (alt. av nära vän eller släkting förutsatt att eleven godkänt och meddelat detta) eller med prioriterad post. På efterfrågan kan vi också skicka dokumenten via expresspost (mottagaren betalar kostnaden i efterskott).

 

OM VISUMANSÖKAN AVSLÅS

Om din visumansökan skulle avslås, kan Romanica enbart enligt nedanstående följande villkor återbetala kurskostnaden (förutom 200 euro för administrativa konstnader):

- avskrivning från kursen, meddelat skriftligt minst 15 dagar före kursstart

- att samtliga dokument mottagna från Romanica har återlämnats

- officiellt intyg/dokument om avslagning från ansvarig ambassad/konsulat som beslutat att inte godkänna ansökan, inkluderat anledning till avslagning.

Om anledning till avslagning av visum är relaterad till ”ansökandes olydnad” (ansökan ej utförd med rätt dokument eller ej enligt definierad och kommunicerad process) är Romanica inte skyldig att ersätta eleven för redan betalad kurs, istället ”fryses” summan för elevens nästa ansökningsansats.